Opstregning og markering af p-områder

Parkforce tilbyder udførsel af både opstregning af p-pladser, markering til eksempelvis specialkøretøjer etc. samt rådgivning vedrørende optimering af p-arealer.

Med tydelige markeringer styres trafikken på jeres parkeringsareal optimalt i forhold til udnyttelse af det samlede areal og trafikkens flow, så man undgår færrest stop eller kødannelse mellem de enkelte p-pladser. Dette er af særlig vigtighed ved meget trafikerede ejendomme som eksempelvis indkøbscentre og lignende.

Det er muligt at benytte forskellige typer af produkter ved udførsel af disse opgaver, og vi rådgiver naturligvis gerne i de mest optimale løsninger for netop jeres ejendom.

Disse løsninger tilbydes ikke som en del af vores gratis-koncept. Der må derfor påregnes en udgift i forbindelse med etablering samt genoptryk af eksisterende belægninger.

Hvad skal du vælge?

For større arealer er det ikke nemt at vælge, hvilken løsning der vil være den optimale for området. I sidste ende kan det have en stor betydning for optimal udnyttelse, og dermed også dine indtjeningsmuligheder eller udgiftsniveau, hvorvidt du vælger den ene eller anden løsning.

Fageksperter hos Parkforce giver dig muligheden for at optimere dit p-areal, så du kan sikre rigeligt med pladser til kunder og medarbejdere samtidig med at trafikflowet ikke sænkes eller direkte hindres.

Særligt vigtigt er det for eksempelvis butiksområder, områder med få til- og frakørsler og deslige. Her er det afgørende at løsningen er den rigtige – første gang!

Book en uforpligtende aftale om gennemgang af din ejendom så vi sammen kan finde frem til den helt rigtige løsning for dig.