Har du modtaget en kontrolafgift?

Vi pålægger en kontrolafgift, hvis du har overtrådt de bestemmelser, som grundejer har ønsket der skal håndhæves på p-arealet.

Bemærk at kontrolafgiften er pålagt på et privat område, er underlagt privatretlige regler, og dermed ikke hører under Færdselslovgivningen.

Vi affotograferer alle overtrædelser til dokumentation for kontrolafgiftens rigtighed samt til brug i en evt. retssag ved domstolen.

Nytter det at klage?

Hvis kontrolafgiften er fejlagtigt pålagt, vil vi trække den tilbage. Er kontrolafgiften derimod korrekt pålagt, vil den blive fastholdt.

Du skal dog være opmærksom på at grundløse indsigelser, ikke fører til eftergivelse af en udstedt kontrolafgift. Der skal foreligge dokumentation for, at Parkforce har begået en fejl ved udstedelsen.

Ønsker du at indbetale en pålagt kontrolafgift kan det gøres via Middelfart Sparekasse, reg. 0759 kontonr. 3230797071 (Husk at påføre kontrolafgiftens løbenummer).

Du kan gøre indsigelse mod en pålagt kontrolafgift ved at følge dette link: INDSIGELSE 

Du kan kontakte os alle hverdage mellem kl. 09.00 – 11.00 på tlf. 87 46 55 80. Bemærk at dette nummer udelukkende er til brug ved indsigelse mod pålagte kontrolafgifter.

Du kan herunder se en række af de indsigelser, der typisk afvises

Jeg mener, at skiltningen var mangelfuld/utydelig

Parkforce skilter i henhold til gældende lovgivning.
Samtidig kontrolleres skiltningen løbende, og defekte, hærværksramte og lignende skilte udskiftes.

Jeg nåede ikke at oprette en digital tilladelse, før p-vagten havde udstedt en kontrolafgift

Parkforce har en med kunden aftalt observationstid gældende for alle parkeringsarealer.
Denne observationstid er tilstrækkeligt for føreren til at få oprettet en parkerings-/gæstelicens.

Jeg har aldrig modtaget en kontrolafgift i forruden

Ifølge lovgivningen er der 3 måder, hvorpå du kan modtage en kontrolafgift:

1. Du modtager en kontrolafgift placeret i forruden (eller lignende sted ved eksempelvis en motorcykel)
2. Du får overdraget din kontrolafgift personligt af en p-vagt
3. Kontrolafgiften fremsendes via post, hvis det ikke har været muligt for p-vagten at udføre enten punkt 1 eller 2*

*Bemærk også i dette tilfælde at en p-vagt har lov til se bort fra punkt 1 og 2, såfremt situationen eksempelvis er ophedet eller p-vagten frygter for sit helbred (herunder verbale overfald).

Jeg vil ikke betale, da jeg ikke selv har ført køretøjet

Skulle køretøjet have været udlånt i det pågældende tidsrum, hvor kontrolafgiften er pålagt, er der naturligvis mulighed for at kontrolafgiften i stedet pålægges føreren.

Vi vil i den forbindelse anmode dig om at fremsende en gyldig dokumentation for udlån. Såfremt personen der har lånt køretøjet vedkender sig kontrolafgiften, vil den ikke længere involvere dig.

Vurderer Parkforce derimod at dokumentationen er mangelfuld, og dermed ikke er tilstrækkelig til at afslutte sagen, vil den blive forelagt domstolen for en dommers vurdering. Det samme er tilfældet, hvis du fastholder udlån af bilen, og ikke ønsker at udlevere information om personen den har været udlånt til.

Min bil var stjålet

Såfremt der ikke kan vedlægges dokumentation, i dette tilfælde en anmeldelse til Politiet, vil indsigelsen blive afvist.

Jeg har fået to kontrolafgifter inden for 24 timer. Det er ulovligt

Ifølge skiltning er der mulighed for én kontrolafgift pr. påbegyndt døgn. Dette er muligt, da området er drevet efter privatretlige regler.

Hos Parkforce bestræber vi os for ikke at lægge 2 kontrolafgifter inden for 24 timer. Dette kan dog ske, eksempelvis hvis bilejer har fjernet den første kontrolafgift, vinden har snuppet afgiften eller lignende.

Har vi ved en fejl pålagt flere kontrolafgifter på 24 timer, kan vi kontaktes mhp. annullering af en eller flere af dem.

Jeg ejer ikke længere bilen, og agter derfor ikke at betale

Parkforce henter oplysninger om ejerforhold hos Centralregistret for Motorkøretøjer.

Hvis køretøjet ikke er omregistreret ved udstedelsen af kontrolafgiften, vil det være dig der har ansvaret for køretøjet og dermed kontrolafgiften.

Jeg arbejdede som hjemmehjælper, sygehjælper eller lignende på ejendommen

Ejendommens bestyrelse/ejer vælger hvilke regler der er gældende for deres p-område.

Her kan de vælge at alle, uanset tilhørsforhold, skal være tilmeldt med parkeringslicens før de må benytte p-arealet. Eller de kan vælge at køretøjer tydeligt markeret med arbejdsfunktion, eksempelvis kommunens SOSO-assistenter, kan parkere uden parkeringstilladelse.

Hvis du som parkant har overtrådt disse regler, enten ved manglede parkeringstilladelse eller ikke-synlig arbejdsfunktion, pålægges du en kontrolafgift.